Proizvodi

KOMERCIJALNA AMBALAŽA

Ambalaža je više od samog pakovanja proizvoda, ona predstavlja direktnu komunikaciju potrošača i proizvoda. Po stastistici istraživanja tržišta 

78% potrošača se odlučuje da kupi proizvod koji je upakovan u lepo oblikovanu i dizajniranu ambalažu. U okviru našeg priozvodnog programa 

specijalizovni smo za izradu svih tipova komercijalne ambalaže, prema Vašim zahtevima, po kojoj će Vaš proizvod biti prepoznatljiv na tržištu.

KOMERCIJALNA AMBALAŽA

Ambalaža je više od samog pakovanja proizvoda, ona predstavlja direktnu komunikaciju potrošača i proizvoda. Po stastistici istraživanja tržišta 

78% potrošača se odlučuje da kupi proizvod koji je upakovan u lepo oblikovanu i dizajniranu ambalažu. U okviru našeg priozvodnog programa 

specijalizovni smo za izradu svih tipova komercijalne ambalaže, prema Vašim zahtevima, po kojoj će Vaš proizvod biti prepoznatljiv na tržištu.