Komercijalna ambalažaKomercijalna ambalaža

Ambalaža je više od samog pakovanja proizvoda, ona predstavlja direktnu komunikaciju potrošača i proizvoda. Po stastistici istraživanja tržišta 78% potrošača se odlučuje da kupi proizvod koji je upakovan u lepo oblikovanu i dizajniranu ambalažu. U okviru našeg priozvodnog programa specijalizovni smo za izradu svih tipova komercijalne ambalaže, prema Vašim zahtevima, po kojoj će Vaš proizvod biti prepoznatljiv na tržištu.

Ambalaža za pića

Kutije za pića izrađujemo po zahtevu klijenata i po vrsti i obimu boca koje se pakuju u kutiju. Kutije mogu biti kaširane kombinacije dve vrste papira ili kombinacije valovite lepenke i papira ili trvde lepenke i papira.
Svu ambalažu štampamo u offset tehnici sa doradama po zahetvu klijenata, plastifikacijom, parcijalnim lakom, zlatotiskom, blindrukom.
U našem proizvodnom programu možete pronaći kutije za jednu bocu, kutije za dve boce, kutije za tri boce, gift box kutije, kutije za cokanje.


Prehrambena komercijalna ambalaža

Kutije za prehrambenu industriju izrađujemo po zahtevu klijenata, uzimajuci u obzir proizvod koji se pakuje i njegovu namenu ka krajnjem korisniku.
Trudimo se da praktičnim savetima smanjimo utrošak klijenta i postignemo što efektniji i praktičniji izgled ambalaže .
Sva ambalaža se štampa u offset tehnici sa doradama po zahtevu klijenata, plastifikacia, uv lak, blinruk, zlatotisak…


Ambalaža za farmaceutsku industriju

U okviru našeg proizvodnog programa potrudili smo se da izađemo u suret svim klijentima koji se bave farmaceutskom ili nekom bliskom granom proizvodnje.
Sva amabalaža se radi od visokokvalitenih materijala koji poseduju sve neophodne seritifikate I ateste o ispravnosti.
Svu ambalažu štampamo u offset tehnici sa doradama po zahetvu klijenata, plastifikacijom, parcijalnim lakom, zlatotiskom, blindrukom……


Kaširana ambalaža

Kaširanu ambalažu izrađujemo po zahtevu klijenata na više vrsta materijala:
1. papir –papir
2. papir-valovita lepenka
3. papir –tvrda lepenka
Svu amabalažu štampamo u offset tehnici sa doradama po zahetvu klijenata, plastifikacijom, parcijalnim lakom, zlatotiskom, blindrukom.
U našem proizvodnom programu možete naći kutije za knjige, kutije kofere, kutije za kase, displej kutije……


Reklamna ambalaža

Tekst
"D-BOX" - Proizvodnja kvalitetne kartonske ambalaže